הערות


1. סרן קירקגור, חיל ורעדה: ליריקה דיאלקטית (תרגם מדנית: איל לוין; הקדים וערך: יעקב גולומב, ירושלים, מאגנס, תשמ"ו (1986).

2. בראשית רבה הוא מדרש אגדה על חומש בראשית, שהתחבר בארץ ישראל והוא מתאר בפרוטרוט את ספר בראשית פרק אחר פרק, פסוק אחר פסוק, ולעתים קרובות אף מילה אחר מילה.

3. הרב אברהם יצחק הכהן קוק (תרכ"ה – תרצ"ה; 1865 - 1935) היה הרב האשכנזי הראשי הראשון לארץ ישראל. ראה אגרות הראי"ה, כרך ב', עמ' 43, ירושלים תשמ"ה. להרחבת העניין עיין עוד בספרו של יהודה גלמן, Jerome (Yehuda) Gellman, The Fear, the Trembling, and the Fire: Kierkegaard and Hasidic Masters on the Binding of Isaac, University Press of America, 1994

למעלה >>
מלאך מונע את הקרבתו של יצחק
להגדיל >>


עצה עמוקה

מבוא

חיל ורעדה

תיעול האנרגיה

הערות


לתערוכה >>

Home
Russian || English