גירוש הגר וישמעאל

 


אברהם ויצחק

מלאך מונע את הקרבתו
של יצחק

מאבקו של יעקב במלאך

יוסף מספר את חלומותיו

יוסף נמכר בידי אחיו

כותנתו של יוסף מוצגת
לפני יעקב

יוסף עומד בפיתוי

יעקב מברך את בני יוסף

משה מתגלה

משה והסנה הבוער באש

משה ולוחות הברית

מעוורים את שמשון

דוד מביס את גליָת

בת שבע והמכתב
מדוד המלך

דוד מקבל את הבשורה
על מות אוריה