התגשמות התקווה


ד"ר דבורה שטיינמץ מסבירה:

מנשה ואפרים נולדו מחוץ למשפחת האבות; יוסף ניסה לשכוח את בית אביו, והשמות של בניו משקפים את ההתנכרות הזאת... הן ליעקב הן ליוסף נולדו בנים בגלות, לפני ששבו והתאחדו איש עם אביו. יעקב מכיר בהגשמה של ההבטחה לריבוי זרעו בבנים שנולדו ליוסף באותן נסיבות שבהן נולדו לו ילדיו.

לפי הקריאה הזאת, נכדיו של יעקב הם מגשימי ההבטחה האלוקית שניתנה זמן רב קודם לכן. תקוותיו של יעקב לברכת ה' השתבשו עם מותה של רחל ועם חטיפת יוסף. הנכדים של יעקב הם התיקון, הם מפיחים רוח חיים חדשה בברכה.

למעלה >>