התבגרות

נוסף על הסאגה של הגורל הלאומי, שיוסף הוא השליח המבצע שלה, הכתובים מציינים את התפתחותו הדתית והמוסרית של יוסף.

אנו פוגשים את יוסף לראשונה בגיל שבע עשרה, כשהוא מתנשא על אחיו בזכות מעמדו המועדף. הוא מתהדר בכתונת הפסים שלו ובחלומותיו הרברבניים בלי מעצורים, ויוצר בקרב אחיו עוינות שלוחת רסן. היומרנות והאגוצנטריות שלו מעוררות טינה כה גדולה עד כי האחים זוממים להורגו.

ואולם המציאות הכתה ביוסף מכות נמרצות. הוא מוצא את עצמו לבד בתחתית הבור, נמכר לעבדות בידי סוחרים ישמעאלים. כאשר הוא בטוח כי הגיע עד לבור תחתיות, התהפך לפתע הגלגל. הוא נמכר לפוטיפר, מנהל משק הבית הראשי בחצר פרעה. בהשגחה אלוהית יוסף עולה ומתקדם בדרגה. במהלך ההתקדמות הוא עומד בניסיונות שמקנים לו חוכמה, בינה ודעת. בשעה שהוא עומד בניסיון הפיתוי של אשת פוטיפר, יוסף מראה בגרות שלא הייתה בו קודם לכן, ומציב את ריבונו של עולם במרכז עולמו.

למעלה >>