הערות

1. נחום סרנה, JPS Torah Commentary לבראשית ל"ט א, עמ' 271.
2. התלמוד הבבלי הוא פירוש והרחבה של המשנה, כפי שנלמדה בישיבות הגדולות בבבל. על פי רוב מתארכים את נוסח התלמוד שלפנינו למחצית הראשונה של המאה השלישית ועד שנת 499.

למעלה >>