גיבור על


ספר שופטים סוקר את הפער שבין כניסת בני ישראל לארץ ישראל תחת מנהיגותו של היורש הראוי, יהושע, לבין תקופת המלכים המתוארת בספר שמואל ובספר מלכים. המנהיגים המתוארים בספר שופטים מייצגים קבוצה מגוונת ביותר. למעט יוצאת הדופן, דבורה, התואר שופט המיוחס לדמויות האלה, כלל אינו משקף תפקיד שיפוטי כי אם את הישגיהם כמושיעים של עם ישראל. בחירת המנהיגים מפתיעה ביותר. גדעון, למשל, הוא הבן הצעיר בבית אביו ושבטו הוא הדל בישראל, ואילו יפתח הוא בן אישה זונה. ואולם השופט התמוה מכל הוא שמשון הגיבור. נראה שעלילותיו אינן מעשים של גבורה לאומית, כי אם ביטוי לפזיזותו, ולעובדה שהוא התעסק עם נשים פלשתיות. אמנם מעשיו הם מעשי גבורה, אבל אין הם מצביעים על יושר ומוסר, וקשה מאוד לראות בהם פעולות מנחות לגאולת עם ישראל.
חז"ל אכן רואים בשמשון אחראי לאופיו התאוותני: "שמשון הלך אחר עיניו, לפיכך ניקרו פלשתים את עיניו" (משנה, סוטה א', ח).

למעלה >>

מעוורים את שמשון
להגדיל >>
שמשון ודלילה
להגדיל >>


עצה עמוקה

גיבור על

מלכוד מסוכן

הערות


לתערוכה >>

Home
Russian || English