מלכוד מסוכן


מה שיכול להבהיר את הבחירה במנהיגים בתקופה הזאת הוא ההסתכלות על השופטים לא רק כעל מנהיגים, כי אם על כל אחד ואחד מהם כפרדיגמה של עם ישראל. שמשון הוא דוגמא לכך.

ספר שופטים בנוי סביב נושא שחוזר על עצמו: עם ישראל חוטא, אלוהים כועס, הוא שולח אויבים להעניש אותם, הם חוזרים בתשובה, שופט נבחר כדי להציל אותם ומביא לתקופת רגיעה; וחוזר חלילה.

קנת גרוס לואיס סבור ששמשון מאפיין את המעגל הזה:

אף הוא, כמו עם ישראל, ילד שעשועים לה'. אף הוא, כמו עם ישראל, לא בוגר, הוא אופורטוניסט ונמהר. חולשתו לנשים מגיעה לשיאה באבדן כוחו בגלל התרמית של דלילה – כמו ישראל; הוא שיחק בתפקיד הזונה פעם אחת יותר מדי. הוא מתפתה, כמו ישראל, ומקור כוחו נלקח ממנו, כשם שה', מקור הכוח של ישראל, מסתלק מן העם כדי להענישו. מתגברים עליו, קושרים אותו ומכניעים אותו, כשם שישראל נמכרים ביד אויביהם ומגורשים אל ההרים והגבעות. נראה שהעיוורון של שמשון מסמל את התגבשות העיוורון של ישראל כאשר הם נכנעים לפיתוי ולחולשה וחוטאים לאל. שמשון סובל בגופו את החשיכה שעם ישראל סובל ממנה בהשאלה, כאשר הם פונים מעם ה' ונאלצים לחיות במערות ובנקרות, דרכיהם שוממות וכפריהם ריקים מאדם. אבל כשם שה' משיב את חסדו ואת גבורתו לעם ישראל שוב ושוב, כך חוזר אל שמשון באופן טבעי הכוח שנתן לו אלוקים. למעשה, חזרת הכוח כל כך טבעית – שער ראשו מתחיל לצמוח שוב, אחרי שגולח – עד כי עולה על הדעת, כמו השחר העולה אחרי הלילה, כי אך טבעי שה' ייתן לישראל כוח להתנגד לאויביהם.

אף על פי ששמשון עצמו מת מוות אלים, סיפורו משמש השראה ומופת לעם ישראל. אלוהים לא יטוש את עמו לגמרי בעת צרה. הוא יעלים עין מחולשותיהם, יחדש את מקור כוחם ויגאל אותם גאולה מפתיעה

למעלה >>

מעוורים את שמשון
להגדיל >>
שמשון ודלילה
להגדיל >>


עצה עמוקה

גיבור על

מלכוד מסוכן

הערות


לתערוכה >>

Home
Russian || English