הערות


1. Kenneth R.R. Gros Louis, "The Book of Judges",
pp. 161-162 in Literary Interpretations of Biblical Narratives (Nashville, 1982)

למעלה >>

מעוורים את שמשון
להגדיל >>
שמשון ודלילה
להגדיל >>


עצה עמוקה

גיבור על

מלכוד מסוכן

הערות


לתערוכה >>

Home
Russian || English