הערות


1. De Vita Mosis I: 60-62, pp. 307-308 המהדורה העברית: סוזן דניאל-נטף (עורכת), כתבי פילון האלכסנדרוני - כתבים, א, ירושלים תשמ"ו, עמ' 224, סעיפים 60-62.

להרחבה על פילון האלכסנדרוני – ראה בהערות לתמונה 'משה מתגלה'.

למעלה>>