מבוא


הסיפור על יעקב והמלאך הוא מעשה בחרדה ובעימות; בתבוסה ובניצחון; במאבק ובייעוד.

עשרים שנה קודם לכן נאלץ יעקב לברוח מבית הוריו, בגלל מריבה עם אחיו הבכור, עשו. הוא מצא מקלט אצל דודו, לבן. שם התחתן וגידל משפחה, שם הפך לאיש עסקים מצליח. הוא היה יכול להישאר שם לתמיד, אלמלא השתנתה האווירה במשפחה, אבל בין העוינות של לבן מצד אחד לבין הצו האלוהי מצד אחר, הגיע הזמן לשוב הביתה. ואולם השיבה הביתה הייתה כרוכה בהתייצבות אל מול אחיו האובד, עשו, שממנו נפרד ביחסים עכורים. הסיפור מתאר את חרדתו של יעקב מפני מה שעלול להתרחש.

למעלה >>