להיאבק עם עצמו


חכמינו היו מודעים לכך שהמאבק האמיתי של יעקב היה עם עצמו. במדרש ובאגדה הם מוסיפים נופך לסיפור ומעמידים את יעקב פנים אל פנים מול דמויות מראה רבות.

וַיֵּאָבֵק אִישׁ עִמּוֹ. ר' חוניא אמר: נדמה לו בדמות רועה ... ורבנן אמרי: לארכילסטים [שודד] נדמה לו ... (בראשית רבה, וישלח, פרשה עז)

רבי שמואל בר נחמני אמר: כעובד כוכבים נדמה לו... רב שמואל בר אחא.. אמר: כתלמיד חכם נדמה לו (חולין צא ע"א)
הבה נבחן את להקת הדמויות שיעקב פגש בחלומו על פי המדרש והאגדה: רועה צאן, שודד דרכים, עובד אלילים, תלמיד חכם. כולם מייצגים את יעקב עצמו.
יעקב היה רועה צאן בבית אביו ובבית לבן. הוא הואשם בגניבה וברמאות בשני המקומות. המפגש המדרשי משליך אותו אחורה בזמן, ומעלה מתהום הנשייה נושאים לא פתורים. נקיפות המצפון שלו עוברות מהפך פסיכולוגי אל היאבקות עם המלאך.
למראית עין, עובד האלילים והתלמיד החכם המתוארים במדרש הם ניגודים מקובלים. בקריאה ראשונה אנו עשויים להניח שמדובר על עשו אל מול יעקב, אבל קריאה אחרת טובה יותר. עובד האלילים והתלמיד החכם מייצגים שני קצוות ביעקב, שני ממדים באופיו של יעקב שנמצאים כעת במסלול התנגשות.
יעקב בדרכו הביתה, והוא תוהה מה מצפה לו; מה יעלה בגורלו? האם הוא ישוב ויהיה אותו יעקב שהיה פעם בבית אביו, "יושב אוהלים"? או שמא לאחר שנים שבהן עזב הכל הוא יפנה לעבודת אלילים? ברית אבותיו נתונה במצור של ניסיונות קשים מנשוא. ייתכן שחיי "איש תם" הם דרישה גדולה מדי בשבילו. אולי הגיע הזמן להשליך את נטל האחריות. חיי עובד אלילים פחות טעונים ומכבידים. שמא באמצעות המפגשים הללו הוא מתעמת עם התגלמויות של עצמו שלא רק משקפות את עברו כי אם גם פועלות למען עיצוב עתידו?

למעלה >>