הערות


1. ברנרד אוך Bernard Och, "Jacob at Bethel and Penuel: the Polarity of Divine Encounter", Judaism 42,4 (1993), pp.164-176.

למעלה >>