ייעודו של עם


בחינה מדוקדקת של הפסוקים העיקריים מצביעה על פירוש אחר. למעשה לא היה זה יעקב ששלח את יוסף לשכם – היה זה ישראל. בתורה כתובים שני השמות של יעקב (יעקב / ישראל) בהקשרים שונים, והבחירה המסוימת בשם בכל מקרה היא לעולם קפדנית. שליחת יוסף לשכם בידי יעקב מנוגדת להיגיון; ואולם אפשר להסביר אותה כמקרה של סיבתיות כפולה. כלפי חוץ המעשה נבע מדאגת יעקב לבניו האחרים ומן ההתעניינות שלו בצאנו. למעשה היו הדברים הרבה מעבר לשליטתו. היה זה צעד במהלך ההיסטוריה היהודית. ישראל (ולא יעקב) השולח את יוסף מניע את גילוי הברית שנכרתה עם אברהם בבראשית טו. יוסף לא ידע כלל מה מצפה לו שם. הסאגה המקראית המתארת את השעבוד והגאולה עמדה בפתח, והיה עליו לשחק את התפקיד הראשי. מסעו לשכם שימש אפוא כזרז לייעוד של בני ישראל, ההולך ומתברר.

למעלה >>

כותנתו של יוסף מוצגת
לפני יעקב
להגדיל >>


עצה עמוקה

מבוא

אשמת האב

מסעו של הבן

ייעודו של עם

הערות


לתערוכה >>

Home
Russian || English