הערות


1. בבראשית פרק ל"ד שמעון ולוי נוקמים את אונס אחותם דינה בשכם. יוסף כולא את שמעון כדי לוודא שבנימין יובא לפניו. ספרות המדרש מסבירה כי שמעון נבחר מפני שהוא ולוי הציעו להרוג את יוסף בפרק ל"ו, כ. זאת ועוד, על פי הקריאה המדרשית, הם אלו שמכרו אותו (בראשית רבה צז).

2. הרעיון של שינוי נקודת ההשקפה כאמצעי ספרותי להארת סיבתיות כפולה נבחן בידי אדל ברלין בספרה: Adele Berlin, Poetics and Interpretation of Biblical Narrative (Sheffield, 1983, pp. 43-82)

3. רבי יוסף בן יצחק מאורליאנס נודע בכינויו רבי יוסף בכור שור. הוא היה פרשן מבעלי התוספות, שחי בצפון צרפת במאה השתים עשרה. פירוש בכור שור על התורה, מוסד הרב קוק, תשנ"ד לבראשית ל"ז.

4. רבי שמואל בן מאיר, המוכר בכינויו רשב"ם (1080 – 1174) היה אחד מבעלי התוספות ופרשני המקרא הדגולים ביותר בצפון צרפת. הוא היה נכדו של רש"י.

למעלה >>

כותנתו של יוסף מוצגת
לפני יעקב
להגדיל >>


עצה עמוקה

מבוא

אשמת האב

מסעו של הבן

גורלו של עם

הערות


לתערוכה >>

Home
Russian || English