שידור חוזר מיידי


המינוח תמוה; שני לוחות אבנים "כראשונים"? כיצד יכולים בכלל להיות לוחות כמו הראשונים? האם משה יכול ליצור שוב את החוויה של מעמד הר סיני לאחר שבני ישראל מאסו בה' ובתורתו. לא ייתכן שידור חוזר מיידי, בהתחשב בשפל המדרגה שאליו ירדו.
משה ראה לנגד עיניו את המראות של עבודה זרה והוללות, ובוודאי הרהר בלבו על היעילות של תפקידו כנותן התורה, ועל הסבירות שהדברות עצמן רלוונטיות בכלל.
לפי מדרש הגדול ייתכן שהלוחות השניים לא היו כראשונים; ההפך הוא הנכון. הם היו גדולים יותר מפני שהיה צריך להוריד אותם לעם שהשתנה. בפעם הראשונה משה מצא את העם עסוקים בעבודה זרה ובהוללות, ואילו בפעם השנייה - בתשובה ובחרטה.

למעלה >>