הערות


1. מדרש הגדול הוא פירוש של חכמים על חמשה חומשי תורה ומקורו בתימן. הוא מורכב ממובאות מתוך טקסטים רבניים קודמים (מן התקופה התלמודית). נדפס לראשונה במאה השלוש–עשרה.

למעלה >>