הערות


1. פילון האלכסנדרוני חי בין השנים 20 לפנה"ס – 50 לסה"נ וחיבר יצירות פילוסופיות ביוונית. בין ספריו הרבים הוא הקדיש תשומת לב מרובה לתנ"ך והסביר הן את השתלשלות המאורעות, הן את ההלכה. יצירתו 'חיי משה' היא ביוגרפיה של משה המבוססת על סגנון רטורי יווני ויש בה תיאור של משה כמחוקק, כהן ונביא. המהדורה של Loeb Classical Library תורגמה ונערכה בידי F.H. Colson (Harvard, 1929). ראהDe Vita Mosis , I:13-15, p. 283
המהדורה העברית: סוזן דניאל-נטף (עורכת), כתבי פילון האלכסנדרוני - כתבים, א, ירושלים תשמ"ו, עמ' 215, סעיפים 13 – 14.

2. להרחבה ראו עמ' 400 - 401 במאמר: Bryna Jocheved Levy, 'Moshe, Portrait of the Leader as a Young Man', in: Torah of the Mothers : Contemporary Jewish Women Read Classical Jewish Texts, Ora Wiskind Elper and Susan Handelman (eds.), Urim Publications 2000, pp. 398-419

למעלה >>