על טבעי


התפנית הגורלית כל כך חריגה ובלתי צפויה עד כי חכמינו הוסיפו סדרת נסים ששימשו לבת פרעה כהשראה. במדרשים הללו היא נתרפאה מצרעת באורח פלאי, לאחר שנגעה בתיבה שבה שכב משה. יתרה מזו, שפחותיה, שסירבו להציל את הילד, נפלו מתות ביד המלאך גבריאל. העיטורים המדרשיים באים לצייר את המעשה האמיץ שלה בבהירות, ולהכיר לא רק באומץ לבה כי אם גם להדגיש את ההשגחה העליונה שפעלה למען משה בצומת הדרכים החשובה הזאת.

למעלה >>