מבוא


הסיפור המקראי אודות גירוש הגר וישמעאל מעלה תהיות מוסריות. לכאורה נראה כי דרישתה נעדרת הרחמים של שרה לגרש את הגר ואת ישמעאל יסודה בסבך רגשותיה שלה עצמה כלפי השפחה ובנה. שרה ציפתה במשך 90 שנה ללדת לאברהם את יורשו. איש לא יוכל כעת להסיג את גבולו של היורש, גם לא את גבולה. באופן תיאורטי אברהם היה יכול להבטיח לשרה כי שני הבנים יקבלו איש איש את מקומו המגיע לו, כפי שעושה אלוהים בהמשך הסיפור. אם כן, מדוע צריכה שרה לנקוט באמצעי הקשה הזה, שה' מאשר אותו, ואברהם מבצע אותו? אפשר להשיב על השאלה הזאת בכמה מישורים.

למעלה >>