הערות


1. קודקס החוקים של ליפית אשתר מתוארך לתקופה הפוסט-שומרית הקדומה. הוא קודם לחוקי חמורבי ביותר ממאה וחמישים שנה. החלק שנשתמר מכיר 38 חוקים שנוגעים בנכסי דלא ניידי, סירות, פרדסים, שוורים, עבדים, מסים, ירושות ונישואין. אפשר למצוא את קובץ החוקים אצל James B. Pritchard,   Ancient Near Eastern Texts Relating to the Old Testament (Princeton, 1969), p.160
2. רש"י הוא ראשי תיבות שמו של רבי שלמה בן יצחק. הוא חי בצפון צרפת ובאשכנז בשנים 1040 – 1105. נחשב לפרשן המוביל בכל הזמנים לתנ"ך ולתלמוד.
3. פרופ' נחמה ליבוביץ' מרחיבה את ההסבר כיצד באה הטכניקה הזאת לידי ביטוי בספרות המקראית במאמרה "יוסף ואחיו: כיצד לקרוא פרק בתנ"ך", בתוך: הגות במקרא, א תשל"ד, עמ' 16-7.
4. פרקי דרבי אליעזר הוא יצירה מדרשית מן המאה השמינית. הוא כולל 54 פרקים של פירוש על בראשית, חלק מספר שמות ופסוקים רבים מבמדבר. שמו, פרקי דרבי אליעזר, בא לו מייחוסו לרבי אליעזר בן הורקנוס.

למעלה >>