הערות

1. נחום סרנה, Nahum Sarna, The JPS Torah Commentary, Genesis 37:5-11, pp. 256-257

2. הרב דוד צבי הופמן (1843 – 1921) היה רב חשוב וחוקר תלמוד בגרמניה. הוא שימש כרקטור סמינר הילדסהיימר בברלין. ראו פירושו לבראשית: ספר בראשית, מפורש על ידי הרב דוד צבי הופמן, כרך ב, תל אביב תשל"א, עמ' תקסו.

למעלה >>