צו ההוצאה להורג


כאשר כלו כל הקיצין החליט דוד שיש לחסל את אוריה. הוא שלח אותו בחזרה לחזית למות בידי האויב. במחווה אכזרית ביותר נתן דוד בידי אוריה את צו ההוצאה להורג שלו עצמו. ייתכן שמלך איבד את שיווי המשקל שלו. מעשיו לא היו הגיוניים: עברה גוררת עברה. אנו תוהים האם ברמה כזאת או אחרת בתת-המודע שלו קיווה דוד שאוריה יפתח את המכתב. הדבר עשוי לגרום לו לברוח (ואז דוד משוחרר ממנו בלי לשפוך דמים), ואפשר גם שאם אוריה יפתח את המכתב הוא יהיה אשם במעשה שיש להיענש עליו. אבל לא כך היו פני הדברים. .

למעלה >>
דוד מקבל את הבשורה על מות אוריה
להגדיל >>


עצה עמוקה

אוריה החתי

צו ההוצאה להורג

אישה קטלנית

הערות


לתערוכה >>

Home
Russian || English